Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 20 2015

kikston
Twoje choroby to milczenie i strach.
— Żulczyk "Świątynia"

April 11 2015

kikston
To przypadki okazują się w życiu najciekawsze.
— Grey's anatomy
Reposted frompensieve pensieve viaTroubledSoul TroubledSoul

March 23 2015

kikston
9834 f7f4 390
Reposted fromniewychowana niewychowana
kikston
I'm tired, I'm growing older I'm getting weaker every day...
— Sirens
Reposted fromNoCinderella NoCinderella
kikston
Wszyscy jesteśmy dla siebie tylko etapami.
— Mariusz Szczygieł
Reposted from21gramow 21gramow
kikston
Tęsknota nie ma nic wspólnego z dzielącą nas odległością. Nawet wtedy, gdy dzieli nas tylko grubość skóry, czasami wydaje mi się, że jesteś za daleko...
— Piotr Adamczyk
Reposted fromwariatka wariatka
kikston
heeej! poczęstuję Cię dziś rozgoryczeniem
— Hey
Reposted fromcatchmelater catchmelater
kikston
1488 54c6 390
Reposted frommodeselector modeselector
kikston
1499 cb45 390
Reposted fromTaieri Taieri
kikston
Być może jest tak, że każda istota musi podlegać jakiemuś uzależnieniu. Że człowiek zupełnie wyzbyty uzależnień jest niekompletny.
— Ślepnąc od świateł
Reposted fromdaffodils daffodils
kikston
Ja czuje jak, ta cisza kołysze mnie...
Reposted fromdysiamisia dysiamisia
kikston
prosisz o pocałunek i pozostawiasz mnie bez oddechu.
— RBD - Solo quedate en silencio
Reposted fromniewychowana niewychowana
kikston
Posłuchaj. Gdyby mi się ziemia rozstąpiła pod nogami, rozumiesz? Gdyby mi niebo miało zawalic się na łeb - nie cofnę się, rozumiesz? Za takie szczęście oddam życie.
Reposted fromasdfghjkl6 asdfghjkl6

March 22 2015

kikston
6676 93f0 390
Halina Poświatowska
Reposted fromechium echium
kikston
7443 92e5
Reposted fromveryme veryme
kikston
7468 5843 390
Reposted fromveryme veryme
kikston
Wchodząc w związek, myślą sobie: Na wszelki wypadek nie zaangażuję się na sto procent, bo mogę zostać skrzywdzony i porzucony
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo
kikston
7541 0bd4 390
Reposted fromveryme veryme
kikston
“I don't let anyone touch me," I finally said.
Why not?"
Why not? Because I was tired of men. Hanging in doorways, standing too close, their smell of beer or fifteen-year-old whiskey. Men who didn't come to the emergency room with you, men who left on Christmas Eve. Men who slammed the security gates, who made you love them then changed their minds. Forests of boys, their ragged shrubs full of eyes following you, grabbing your breasts, waving their money, eyes already knocking you down, taking what they felt was theirs. (...) It was a play and I knew how it ended, I didn't want to audition for any of the roles. It was no game, no casual thrill. It was three-bullet Russian roulette.” 

— ― Janet Fitch, White Oleander
Reposted fromagatem agatem
kikston
Ważne jest to czy w ogóle będziemy mieli odwagę zacząć, czy podejmiemy decyzję, czy powiemy "tak" i zrobimy pierwszy krok.
Ważne jest, czy wytrwamy, czy nie odpuścimy, czy nie powiemy sobie "dość", czy nie poddamy się w połowie, czy nie pozwolimy by wewnętrzna słabość nas zabiła.
Ważny jest cel i jego zdobycie, sięgnięcie po nagrodę, zajęcie miejsca na podium. Ważna jest ta radość, satysfakcja, poczucie własnej wartości.
Ważny jest efekt naszej pracy.
Fakt, że się udało, że wygraliśmy.
Że potrafimy walczyć.
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl